AKTUALITY     KNIHY     ZINY     O NÁS     KONTAKT     EN


Pastevče, do zboje!

Kniha, jejíž celý název zní Pastevče, do zboje! aneb aktuální možnosti pastorální
subverze
, je zatím posledním dílem vydaným Mezinárodní konfederací pastevců.
Kniha vyšla v roce 2021a není v knižní distribuci.

Pastevci se od dávných časů pohybovali na periferii, mimo dohled usedlé společnosti,
za hranicemi zákona a církevních dogmat, a i z těchto důvodů byli často považováni
– ať právem, či v rozporu se skutečností – za buřiče a heretiky. Předkládaný text,
jenž je esejí, básní, historiografickou studií, rukovětí a pamfletem,
se neobrací pouze do minulosti, ale přináší čtenáři i vhled do soudobých podob
pastorální revolty. Šest kapitol, které jsou věnovány krajině, umění, digitálním
technologiím, válce, bukolické anarchii a posvátnu, nás zavede do mnohovrstevnatého
světa dávných zbojnických band, jako i do prostorů současných velkoměst nebo
k pastevcům, kteří operují ve vodách širých oceánů. V textu se setkáme nejen
s kanonickými postavami pastorální kultury, mezi něž můžeme řadit římského básníka
Vergilia, guerillového válečníka Viriata či enigmatickou figuru Nevěrného pastevce,
ale i s fenomény, jakými jsou anarchopastoralismus, dřevní hackerství či
zelený hermetismus.

Kniha pastevce JH, již napsal ve spolupráci s kolektivem vystupujícím pod jménem ч,
je zároveň osobní výpovědí o životě mimo tep doby a je určena nejen pastevcům,
ovčákům a lidem spřízněných řemesel, ale i těm, pro něž jsou vzpoura & vzdor
bytostnou součástí jejich vlastní existence.


Pastevče, do zboje!:
Autor: JH a ч
Datum vydání: podzim 2021
Počet stran: 234
ISBN: bez ISBN
Charakter textu: poetická esej
Vydavatel: Mezinárodní konfederace pastevců
Papír: Munken Pure Rough
Plátno: Bukram
Tisk: PB Příbram / ofset


www.pastevci.org