< Pastevci
    AKTUALITY     KNIHY     ZIN     O NÁS     KONTAKT     EN
Pastevecký almanach 2

Druhý díl Pasteveckého almanachu se opět věnuje pastevcům všech míst i časů.
Úvod knihy je věnován pastevecké kultuře amerických Navahů, po níž následuje rozsáhlý
exkurz na pastviny země makedonské. V kapitole Pastevec a industrie se vydáme do temných
vod současnosti, naopak část věnovaná pastevcům z francouzského regionu Landes nás seznámí
s bizarní pasteveckou kulturou, jejíž čas již dávno odezněl. V kapitole věnované střihačům
ovcí nás dva čeští střihači seznámí s tímto starobylým řemeslem a v závěru se podíváme mezi
pastevce ze španělského Teruelu či na krajní podobu kočovného pastevectví v severní Itálii.
To vše a mnohem více v žánrové pestrosti od básně, fejetonu, reportáže, přes akademickou studii,
překladu archivních textů, až po fotoreportáž či minutovou hru. Texty autorské, archivní
i přeložené. Pohledy tradiční i neobvyklé. V kvalitní knižní i grafické úpravě a s důslednou
editorskou prací. A především psáno samotnými pastevci a pastevkyněmi.

Na knize mj. spolupracovali grafik Karel Prokeš, ilustrátor Jan Turek, novinář Břetislav Tureček,
básník Peter Lamborn Wilson, antropoložka Marsha Weisiger, fotografka a pastevkyně Cat Urbigkit
a mnozí další.Pastevecký almanach, díl druhý:
Autor: kolektiv autorů
Datum vydání: léto 2017
Počet stran: 330
ISBN: bez ISBN
Charakter: sborník, texty různých žánrů, fotografie, ilustrace, grafiky
Vydavatel: Mezinárodní konfederace pastevců
Papír: Munken Pure Rough
Plátno: Bukram
Tisk: PB Příbram / ofset


www.pastevci.org