AKTUALITY     KNIHY     ZIN     O NÁS     KONTAKT     EN


Mezinárodní konfederace pastevců

byla založena v roce 2011 na pastvinách jižní Moravy, v České republice, na kontinentě
Evropa. Kromě pastevectví v terénu se její členové zabývají výzkumnou, publikační,
vydavatelskou, uměleckou, literární, sociologickou a filosofickou rovinou pastevectví,
přičemž se nebojí ani mystických, psychedelických či surrealistických výletů mimo
každodenní shon.

Mezinárodní konfederace pastevců se hlásí k myšlence volného pastevectví, při němž
je nedílnou součástí krajiny stádo zvířat s pastevcem a jeho věrným psem. Z tohoto důvodu
se angažujeme v problematice průchodnosti krajiny i v estetických a etických aspektech
vztahu mezi člověkem, krajinou a zvířaty.

Mezi naše hlavní aktivity patří vydávání knih s pasteveckou tematikou, pořádání výstav
a aktivistické kampaně na podporu světového míru. V roce 2017 jsme vydali druhý díl knihy
Pastevecký almanach, na němž spolupracovala mj. fotografka a pastevkyně Cat Urbigkit,
etnoložka Marsha Weisiger, básník a filosof Peter Lamborn Wilson, umělec a spisovatel
Marian Palla, novinář Břetislav Tureček, spisovatel Čaroděj Oz, ilustrátor Jan Turek nebo
grafik a knihtiskař Karel Prokeš. Od roku 2018 vydáváme ovčácký zin Čoban.V roce 2021
jsme vydali zatím poslední knihu s názvem Pastevče, do zboje!, aneb aktuální možnosti
pastorální subverze. Po vydání této knihy se jako MKP dobrovolně na sedm let vzdáváme
publikační činnosti.


Mezinárodní konfederace pastevců se hlásí k tvorbě vycházející z principů do it together.
Většina nákladů spojená s vydavatelskou činností a další tvorbou je placena samotnými
pastevci z jejich pasteveckých mezd. Všichni členové MKP jsou aktivními pastevci.www.pastevci.org